Slide 1 Slide 2 Slide 2

Prijava za skup:
"ARBORIKULTURA U HRVATSKOJ - AKTUALNO STANJE, VIZIJA I BUDUĆNOST"

Vinkovci, 2. i 3. lipanj 2017.

Za sudjelovanje na skupu podnesite prijavu putem online obrasca

Opći podaci:
Plaćanje kotizacije:
Kotizacija obuhvaća:
  1. dan: pristup predavanjima, kava u vrijeme pauze, ručak, 1 primjerak pojmovnika
  2. dan: izlet autobusom, ručak
Članovi HUA * Nečlanovi HUA
Samo 1.dan (2.6.2017.) 700,00 kn 750,00 kn
Oba dana (2. i 3.6.2017.) 750,00 kn 850,00 kn

* Članom se smatra svaka punopravna fizička osoba u registru članova i/ili jedan predstavnik iz punopravne pravne članice HUA

Podaci za R1 virman:

Prijavnica je uspješno poslana!

Na upisanu e-mail adresu upućena Vam je kopija Vaše on-line prijavnice, ista takva je poslana i Hrvatskoj udruzi za arborikulturu.

Molimo uplatite kotizaciju kako je navedeno u prijavnici koju ste dobili na upisanu e-mail adresu.

Hvala.