Slide 1 Slide 2 Slide 2

Hrvatska udruga za arborikulturu i ciljevi udruge

images

Hrvatska udruga za arborikulturu (HUA) je osnovana 1. svibnja 2003. na Brijunima u namjeri da okupi stručnjake i sve zainteresirane za područje arborikulture, obavlja edukaciju organiziranjem seminara i praktičnih vježbi sa ciljem da:

  • unaprijedi njegu stabala u urbanim prostorima
  • potakne istraživanja u urbanom šumarstvu
  • poboljša zaštitu na radu pri njezi stabala
  • poboljša gospodarenje javnim zelenilom
  • ostvari suradnju i razmjenu stručnih iskustava sa sličnim udrugama u Europi i svijetu
  • uskladi hrvatske sa europskim normama