Slide 1 Slide 2 Slide 2

Najava ETW - tečaja u 2014. god. za "EUROPEAN TREE WORKER-e"

images

Nürnberger Schule i Hrvatska udruga za arborikulturu (HUA), nakon uspješno odrzanih tečajeva i ispita 2007. i 2008.g. za Njegovatelje stabala (European -Tree-Worker) organizirati će i 2014. g. takvu izobrazbu, prema programu i pod nadzorom European Arboricultural Councila-a (EAC).

Kandidatima , koji polože ispit , EAC će ispostaviti certifikat i profesionalnu iskaznicu - o sticanju stručne kvalifikacije E-Tree-Worker-a, koja se priznaje u EU, USA i jos mnogim zemljama svijeta.

Kandidati će pohadati 3 pripremna tečaja (2 u Hrvatskoj i 1 u Njemačkoj) u trajanju ukupno 10 dana. Nastavu (teoretsku i praktičnu) će održati stručnjaci i certificirani vještaci iz Hrvatske i EU-zemalja.

1. MODUL (4 dana, u ukupnom trajanju od 40 sati) biti će održan 11. - 14. ožujka 2014. u Zagrebu (HŠD) ili u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi u Karlovcu ili u Domu Srednje škole u Dugoj Resi.

2. MODUL (4 dana, u ukupnom trajanju 40 sati) biti ce održan 30. lipnja - 03. srpnja 2014. u Njemačkoj u gradu Altdorf kod Nürnberga (u «Nürnberger Schule», obrazovnoj ustanovi priznatoj od EAC-a prema programu kojega se edukacija sprovodi). Održavanje ovoga segmenta predviđeno je u trajanju od 4 radna dana, od toga su 2 dana tečaja teoretska, a 2 dana traje nastava na terenu (obilazak i prosudba primjernih obrađenih / saniranih stabala, sudjelovanje pri orezivanju krošanja; oblikovnog reza mladih stabala, kao i prikraćivanje i prorjeda krošanja kod starijih stabala (uz obuku na teleskopskim dizalicama / košarama radnih visina 25 - 42 m). Smještaj i polupansion (u višekrevetnim sobama, tuševi i WC na katu) je u objektu gdje se održava nastava, a uračunat je u cijenu kotizacije.

3. MODUL (2 dana, u ukupnom trajanju od 20 sati) biti ce održan 29. - 30. listopada 2014. (srijeda i četvrtak) pri Šumarskoj i drvodjeljskoj školi u Karlovcu ili u Domu Srednje škole u Dugoj Resi.

Nastavno na 3. Modul, slijedi 2 dnevni ISPIT: 31. listopada - 01. prosinca 2014. (petak i subota), koji će biti održan prema propisima European Arboricultural Councila-a (EAC) u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi u Karlovcu.

Ukupno se može prijaviti 12 do 15 kandidata. Svi oni trebaju imati vlastitu zaštitnu radnu odjeću i obuću, dok strojeve i alate za ispit stavlja na raspolaganje izvršitelj edukacije.

Cijena po kandidatu sveukupno je 26.700,00 kn (PDV ne obračunavamo) ili protuvrijednost u EUR.

U cijeni su uključene; teoretska + praktična nastava u Hrvatskoj i Njemačkoj, predavači, instruktori, korištenje specijalne opreme i instrumenata, vozila, alati strojevi (na tecaju i ispitu), pristojbe EAC-a (troškovi za delegiranog supervisora, certifikat i iskaznicu o položenom ispitu), CD (fotke i materijali obrađeni na tečaju), svakodnevno obrok hrane (na tečajevima i na ispitu) u Hrvatskoj te smještaj, prehrana (3 obroka) i prijevozi u mjestu održavanja tečaja i terenske prakse u Njemačkoj.

Troškovi prijevoza do mjesta održavanja tečajeva u Hrvatskoj i Njemačkoj, te smještaj za vrijeme tečajeva i ispita u Hrvatskoj, nisu uračunati u ukupnu cijenu .

Uvjeti, koje kandidati moraju ispunjavati za prijavu tečajeva i ispita (a potvrđuje ih poslodavac);

 • punoljetnost i psiho-fizicka sposobnost za rad u krošnjama stabala / na visini,
 • najmanje 3 g. ukupnog radnog iskustva, od toga barem 1 god. na poslovima njege stabala,
 • završeni tečajevi; prve pomoći, rada s motornom pilom i zaštite na radu,

Prijave za tečaj uputite na stablosanvl@gmail.com (lochertv@t-online.de) do 15. veljače 2014. a dokazuju se uplatom od 10.000,00 kn (desettisuća), najkasnije do 28. veljače 2014.

Iduću ratu od 10.000,00 kn treba uplatiti do 26.05.2014., 6.700,00 kn najkasnije do 28.10.2014. Uplate idu na Stablosan IBAN HR6224840081102768565 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Navedeni, su neto-iznosi, na koje ne obračunavamo PDV!

Članovima HUA, fizičkim (pojedincima) i pravnim osobama (tvrtkama), koje će uputiti svoje djelatnike na edukaciju; ako su uplatili članarinu za 2014. i nemaju dugova za dosadašnje razdoblje od početka članstva u Udruzi - odobravamo popust u ukupnom iznosu od 2.700,00 kn - i plaćanja u ratama, kako slijedi; kod prijave, do 15.02. 8.000,00 kn, do 26.05. još 6.000,00 kn, a zatim 5.000,00 kn, do 29..06 i preostalih 5.000,00 kn, do 28.10.2014.

Kontakt osobe:

Dr. sc. Milan Pernek / 098 324 512, mpernek@sumins.hr), predsjednik HUA.

Prof. dr. sc. I.Tikvić, HUA (koord. edukacije) / 098 9831 794, ivica.tikvic@sumfak.hr

Viktor Lochert dipl. ing. šum. Stablosan d.o.o . / 098 753 187, lochertv@t-online.de

Komentari (2)

 • John Doe

  Robert Alapic - 09.05.2022 08:28

  Poštovani, Molio bih vas informaciju vezanu za European Tree Worker kurs u Hrvatskoj. Pročitao sam da se kursevi održavaju u Hrvatskoj i molio bih vas informaciju vezanu za ETW edukaciju i FLL Baumkontrolle edukaciju. Srdačan pozdrav Robert Alapic robertalapic@gmail.com

 • John Doe

  Robert Alapic - 09.05.2022 08:28

  Poštovani, Molio bih vas informaciju vezanu za European Tree Worker kurs u Hrvatskoj. Pročitao sam da se kursevi održavaju u Hrvatskoj i molio bih vas informaciju vezanu za ETW edukaciju i FLL Baumkontrolle edukaciju. Srdačan pozdrav Robert Alapic robertalapic@gmail.com

Pošalji komentar