Slide 1 Slide 2 Slide 2

Popis ETW-a iz Hrvatske

Ažurirano na dan 31.12.2013. godine

 1. AUGUSTINOVIĆ, MARKO (pravovaljan do 01.12.2013.)
 2. ČENČIĆ, IZTOK (pravovaljan do 18.10.2014.)
 3. ČIGIR, MARIJAN (pravovaljan do 18.10.2014.)
 4. KANIŠKI, JOSIP (pravovaljan do 01.12.2013.)
 5. KVEŠTAK, DAMIR (pravovaljan do 01.12.2013.)
 6. LOVREČEK, DRAŽEN (pravovaljan do 01.12.2013.)
 7. POŠTENJAK, FRAN (pravovaljan do 01.12.2013.)
 8. POŽAR, ALEN (pravovaljan do 01.12.2013.)
 9. PRŠA, IVICA (pravovaljan do 18.10.2014.)
 10. PUKLEK, MARIO (pravovaljan do 18.10.2014.)
 11. ŠIMIČAK, JOSIP (pravovaljan do 18.10.2014.)
 12. ŠTALEKER, ANDREJ (pravovaljan do 18.10.2014.)
 13. ŠVENDA, MARKO (pravovaljan do 18.10.2014.)
 14. ŠVORNIK, IVICA (pravovaljan do 01.12.2013.)
 15. TOMIĆ, BORIS (pravovaljan do 01.12.2013.)
 16. VIDMAR, ERIK (pravovaljan do 18.10.2014.)
 17. VUKŠIĆ, ANDRIJA (pravovaljan do 01.12.2013.)