Slide 1 Slide 2 Slide 2

Prijava sudionika za

OKRUGLI STOL na temu "Zakonska regulativa u Arborikulturi"

Održati će se u četvrtak 6. ožujka 2014. godine u maloj dvorani Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Svetošimunska 25 s početkom u 13.15h