Slide 1 Slide 2 Slide 2

Prijava za MEĐUNARODNI SKUP U DUBROVNIKU:
"Arborikultura - izazovi nove struke u Hrvatskoj" i
"Otok Lokrum: Od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem"

Dubrovnik, 7. i 8. studenog 2019.

Za sudjelovanje na savjetovanju podnesite prijavu putem online obrasca

Opći podaci:
Vaš status na savjetovanju će biti:
Priložite sažetak savjetovanja (MS Word datoteka):
Clear selectionOdaberi datoteku

Uspješno ste dodali sažetak!

Datoteku koju ste odabrali možete pregledati klikom na ovu poveznicu.

 • Ukoliko je sve u redu molimo nastavite sa popunjavanjem obrasca
 • Za ponavljanje slanja sažetka kliknite ovdje.
Smjernice za prijavu sažetka:
 • Svi sažeci moraju biti prijavljeni putem internet obrasca,
 • Sažeci moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i prijavljeni najkasnije do 20.10.2019. godine,
 • Organizatori zadržavaju pravo na odbijanje sažetaka koji nisu ispunili sve uvjete.
  • sažetak može imati najviše 350 riječi,
  • tema mora biti iz područja sigurnosti, njege i zaštite stabla
  • u sažetku treba koncizno objasniti što je predmet rada, koji materijali i metode su korišteni te koji rezultati su dobiveni i koji zaključci doneseni,
  • Sažeci neće biti lektorirani, te su autori odgovorni za jezični i sadržajni izgled sažetka.
 • Svi sažeci (oralnih i posterskih prezentacija) biti će objavljeni na web stranici www.hua.hr
Oralna prezentacija:

Ukoliko je sažetak prihvaćen predavač će održati prezentaciju popraćeno sa Power Point prezentacijom.
Nakon što znanstveni odbor donese odluku o prihvaćanju sažetaka, svi predavači čiji sažetci budu prihvaćeni biti će obaviješteni o točnom vremenu izlaganja.
Vrijeme izlaganja je 15 min. u koje su uključena rasprava (pitanja/odgovori). Prema potrebi i interesu vrijeme izlaganja će se smanjiti na 10 min. Sažeci koji neće biti uvršteni u program oralnih prezentacija, moći će se prezentirati posterski

Poster prezentacija:

Vrijeme izlaganja je 15 min. u koje su uključena rasprava (pitanja/odgovori). Prema potrebi i interesu vrijeme izlaganja će se smanjiti na 10 min. Sažeci koji neće biti uvršteni u program oralnih prezentacija, moći će se prezentirati posterski.

Plaćanje kotizacije:

Kotizacija obuhvaća pristup predavanjima

Kotizacija ne obuhvaća troškove dolaska u Dubrovnik i na mjesto održavanja skupa, te troškove smještaja

Iznos kotizacije:

Članovi HUA (HRK) Nečlanovi HUA (HRK)
Samo 1.dan (7.11.2019.) 500,00 600,00
1. i 2.dan (7. i 8.11.2019.) 600,00 750,00
Podaci za R1 virman:

Prijavnica je uspješno poslana!

Na upisanu e-mail adresu upućena Vam je kopija Vaše on-line prijavnice, ista takva je poslana i Hrvatskoj udruzi za arborikulturu.

Molimo uplatite kotizaciju kako je navedeno u prijavnici koju ste dobili na upisanu e-mail adresu.

Hvala.