Slide 1 Slide 2 Slide 2

Godišnja glavna skupština članica Europskog vijeća za arborikulturu (EAC)

Godišnja glavna skupština članica Europskog vijeća za arborikulturu (EAC) održat će se od 21.-23. lipnja 2024. u Zadru.

21. lipnja održat će se otvoreni dio konferencije na kojem će, osim niza zanimljivih predavanja, biti uručena i nagrada Europski grad stabala (ECOT) koju je osvojio Varaždin.

22. lipnja će se održati zatvoreni dio konferencije na kojem će sudjelovati samo službeni predstavnici svih nacionalnih organizacija članica EAC, a HUA je jedan od sponzora ovog dijela konferencije.

23. lipanj bit će organiziran stručni obilazak grada Zadra sa naglaskom na profesionalnu njegu stabala te na kulturno-povijesne znamenitosti grada.

Preuzmite PDF programa

Pošalji komentar