Slide 1 Slide 2 Slide 2

TEČAJ za RECERTIFIKACIJU ETW (obnavljanje gradiva)

images

Tematika ponuđenog tečaja - uklapa se u jedinstveni europski program izobrazbe stručnjaka za njegu stabala European Tree Worker (ETW). Taj je program utvrđen od EAC (European Ar-boricultural Council) / Europskog savjeta za arborikulturu, a podupire ga EU u okviru edukativnog programa LEONARDO DA VINCI.
Organizator tečaja je HUA/Hrvatska udruga za arborikulturu, a nositelj izobrazbe STABLOSAN d.o.o., u suradnji s Nürnberger Schule GmbH (EU-certificirane edukativne ustanove). Njen rad nadzire EAC.
Temeljem Poslovnika o Certifikaciji / pohađanje ovoga tečaja izričito se preporučuje jer pridonosi 3-godišnjem produženju važnosti stečene kvalifikacije za Euro Tree Worker-a. Instruktori na ovom tečaju su visoko kvalificirani hrvatski stručnjaci iz znanosti i prakse. Tečaj obnove gradiva važna je nadopuna znanja za sve zainteresirane stručnjake, a posebice Treeworkere, certificirane u 2007., a 1.x recertificirane 2010. g.
Tečaj će se održati 02. listopada 2013. sa početkom u 08:30 sati u trajanju od sveukupno 8 sati. Točna adresa / mjesto održavanja tečaja biti će objavljena na HUA Web-stranici, a prijavljenim kandidatima javljena e-mailom, najkasnije 10 dana pred početak tečaja.

Na tečaju će (u teoriji i praksi) biti obrađena slijedeća materija:
- najvažnije gljive truležnice na urbanim stablima
- sustavi i materijali za sidrenje / osiguranje krošanja
- poznavanje glavnih vrsta stabala / drveća

Broj polaznika je maximalno: 15

Cijena / kotizacija: 900,00 kn (PDV se ne obračunava)

Za članove HUA (koji su platili članarinu za tekuću godinu) cijena iznosi 800,00 Kn.

Cijena uključuje korištenje sustava / materijala za sidrenje krošanja i bezalkoholne napitke. Prijevoz do mjesta održavanja tečaja nije uključen u cijenu.

Molimo, da prijavu za tečaj obavite najkasnije do 01.09.2013. uplatu kotizacije do 20.09.2013.
Najkasnije na dan početka tečaja, polaznici su dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati.

Prijavu uputite na STABLOSAN d.o.o., stablosanvl@gmail.com, a kotizaciju uplatite na STABLOSAN d.o.o. račun br. 2484008-1102768565 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Pošalji komentar